“Biyya Keenyarraa Dhiibamnus, Diddaa Garbummaa Irraa Hin Dhiibamnu!”

                                                  Waldaan Barattoota Oromoo biyya Sudaan 

(Madda Oduu ABO, MOA, Kartum, Amajjii 06/ 2009) Oromoon marti bakka jirutti harka walqabatee dhabama qabeenyaafi dhaloota dhufuu baraaruuf, hiree isaa ofiin murteeffachuuf walijaaree qabsoo isaa akka finiinsu Waldaan Barattoota Oromiyaa biyya Sudaan gaafate.

Waldaan Barattoota Oromoo biyya Sudaan ibsa ejjannoo qabxiilee shan qabu Ayyaan Amajjiin daheeffatee baaseen akk hubachiisetti, saamicha qabeenya Oromiyaa irratti gageeffamuufi miidhaa ummata Oromoo irra gahaa jiru maqsuun dirqama Oromoo mara eeggataa jiruudha.

 Waldaan tun itta dabalee akka hubachiisetti, ergamtoota diinaa jaarmiyaa dhaabaa keessa seenanii jeequmsaafi olola oofan irratti illee jabinaan qabsaa’uun dhimma fardii ta’uu dhaamanii jiru. Guutummaan ibsa ejjannoo Waldaa Barattoota Oromoo biyya Sudaanis akka armaan gadiiti.

Ibsa Ejjannoo Barattoota Oromoo Biyya Sudaan

Advertisements