(Oromedia, 23 Fulbaana 2013) Koreen Qindeessituu Ayyaana Irreechaa Melbourne, Australia ayyaana Irreechaa bara 2013 haala hoo’aa ta’een kabajuuf qophiilee barbaachisu raawwachuu isaa ibse.

File: Irreechaa Melbourne 2011
File: Irreechaa Melbourne 2011

Koreen Ayyaana Irreechaa kun ibsa baaseen akka ibsetti,  ayyaana eenyummaan Oromoo irratti calaqqisuu fi Oromoon gamataan irratti walgahu kana qindeessuuf koreen utubame, hojiilee malchiisan mara waldaalee hawasa Oromoo fi qaamota hawaasaa garagaraa waliin waliin ta’uun qopheessee jira.

Ayyaanni kun akkuma barametti, Sanbata dhufu, Fulbaana 29, 2013 guyyaa keessaa saatii 11 irraa eegalee haga waaree booda saatii shaniitti, qarqara haroo Footscray park jedhamutti  kan kabajamu ta’uu  koreen ayyaana Irreechaa kun dabalee hubachiiseera.

Kana malees, hawaasti Oromoos maatii isaa fi firootan isaanii waliin ta’uun ayyaana  eenyummaan Oromoo irratti beekamuu fi mul’atu kana akka gamtaan miidhagsanii Oromummaa egereef hundee tolchan dhaamsa dabarsee jira.

Ayyaanni kun seenaa Oromoo waliin hidhata jabaa fi fulla’aa qaba. Gadaa Mormor bara 6400 caalaa fulla’ee fi Gadaa Odaa Nabee bara 1800 ol itti fufee jiru irraa adda bahee kan hin beekne, Ireechaan Oromoo, bara Oromoon nagaa fi bilisummaan jiraataa tures, bara Oromoon dhibdee fi garbummaa keessa jiraataa jirus otuu walirraa hin citiin, jabina abbootii keenyaan baroota kuma jahaa fi dhibba afurii oliif ka fulla’ee dha.

Beeksisa guutuu: Guyyaa Irreechaa

Advertisements