(Oromedia, Finfinnee, 16 Ebla 2014) Mootummaan Australia Barnoota tolaa Itoophiyaaf kennaa jiru dhaabuu isaa beeksise.

Xalayaan Kawunsilara olaanaa Australia Afrikaa Kibbaa jiru irraa Itoophiyaaf ergame akka ibsutti, barnooti tolaa kun kan dhaabbate sababa barattooti gara Australia deemanii barnoota isaanii xumran irra hedduun otuu hin deeb’iin waan hafaa jiraniif carraan barnoota kun irraa dhaabbate.

Akka ibsa bahe kanaatti, uggurri barnooti tolaa kun Ebla 9, bara 2014 irraa kaasee haga baatii kudha saddeetiitti kan turuudha.

Gabaasaan nu gahe akka ibsutti, bara 2013 keessa barattooti Itoophiyaa 88 barnoota yeroo dheeraa fi gabaabaaf gara Australia deemanii turan.

Haata’uutii, gabaasan kun barattota kunneen keessaa, meeqqan isaanii akka deebi’anii fi meeqan isaanii akka Australiaatti hafan waan ibse hin qabu.

Australian akka ibsitetti, barnooti tolaa Itoophiyaaf kennamuu kan eegale bara 2010 ti. “Garuu, kanneen carraa barnoota tolaa argatan keessaa harki caalaan  biyyatti waan hin deebineef carraan kun akka dhaabbatu godhame,” jedhamee jira.

Barattooti hedduun keessayyuu, Oromooti, miidhaa fi roorroo isaan irra gahu irraa kan ka’e, biyyatti deebi’uu irra biyya hambaatti kooluu galtumman hafaa akka jiran beekamaa dha.

Advertisements