(Oromedia, 08 Muddee 2014) Qabsoo Oromoo keessatti gumaata olaanaa kennaa kan turan Ob Tulluu Urgee waggaa 67tti addnyuaa kana irra boqotan.

Ob Tulluu Urgee (1947-2014)
Ob Tulluu Urgee (1947-2014)

Ob Tulluun abbaa isaanii  Obbo Urgee Jiruu fi haadha isaa Aadde Caaltuu Ejersaa irraa bara 1947 Oromiyaa giddu gala- Salaaleetti dhalatan.

Ob Tulluu Urgee bara jireenya isaanii keessatti sodaa fi nuffii tokko malee qabsoo Oromoo keessatti gahee isaanii bahaa turan .

Ob Tulluun dhukkubsatanii otuu yaalamaa jiranii wagga 67tt addunyaa kana irraa darban.

Ob Tulluun nam jireenya isaanii guutuu dantaa Oromoof kennanii fi akka sadarkaan ummata Oromoo ol guddatu gahee isaanii of-qusannaa tokko malee  gumaachaa turan ta’uu seenaa isaanii irraa hubatameera.

Ob Tulluun nama qabsoof dhalatan, kan dantaa sabaaf dursa kennan, sababa kanaafis, hidhaa fi hiraarsaa guddaaf kan saaxilaman turan.

Sirni awwaalcha isaanii bakka maatii fi firoottan isaanii argamanitti, Oromiyaa Kibba Bahaa, magaalaa Adaabbaa keessatti  sadaasa 26, bara 2014 raawwate.

Guutummaa seenaa isaanii : Seenaa Oromoo Sabboonaa

Advertisements