( Oromedia, Finfinnee, 22 Mudde 2014) Yuuniivarstii Finfinneetti koolleejjiin saayinsii fayyaa Doktoroota 287  sadarkaa digrii jalqabaatiin Mudde 21, 2014 eebbisiise.

bbc23ea5371c4c5a2e17973ee7e53a66_XLKoolleejjichi doktoroota kana hundeeffama waggaa 50ffaa kabajamaa jiru sababeeffachuudhaan akka eebisisedha kan himame.

Yuuniivarstichi dame ogummaa fayyaatiin Doktoroota hamma kana yeroo jalqabaatiif akka eebbisiise sirna eebbaa irratti himameera.

Eebbifamtoota  keessaa lakkoofsaan 206 kan ta’an Dhiira yammuu ta’an 81 ammoo Dubartootadha.

Kana malees Doktoroonni 5 speeshaalaayidii ittisa dhukkuboota Onneefi Sonbaatiin eebbifamaniiru.

Itti aanaan pireezidaantii Yuuniivarstichaa Dr.Jaayiluu Umar yuuniivarsticha ardii Afrikaatti adda duree taatsisuuf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiran himaniiru.

Kooleejjichi bara 1964 hundeeffamuun hojjechuu erga eegalee asitti ogeeyyoota lakkoofsaan kuma lama caalan ogummaa wal’aansaatiin eebbisiiseera.

Advertisements