(Updated: Oromedia, 26 Biteetossa 2015) Galmi Aaadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaarame har’a eebbifame.

OromoCulturalCenter20152Galmi Aadaa Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti baasii Birrii miliyoona 200 caaluun jaarame kun olola sirna OPDOf oolaa jira jedhamee qeeqameera.

Galmi Aadaa Oromiyaa kun lafa kaaree meetira kuma 40 irratti ijaarame.

Akka odeessa nu gaheetti,  Galmi Aadaa kun hambaawwan seenaafi aadaa Ummata Oromoo walitti qabuufi iddoo qorannoo ta’uun shoora kan gumaachuudha jedhameera.

Galmi kun kutaawwan adda addaa kan qabu yammuu ta’u mana kitaabaa sadarkaansaa eegameefi aadaafi seenaa Saba Oromoo qorachuuf gargaaru qaba.

Akka gabaasaan keenya odeessa dabalataa nuuf ergetti, sirni eebba Wiirtuu Aadaa Oromoo kun haala miidhaagaa fi bareedaatiin kabajame.

Sirna eebbaa wiirtuu kana irratti qaamoleen hawaasaa gara garaa godinaalee Oromiyaafi magaalaa Finfinneetii walitti baba’an argamaniiru.

Sirna eebbaa kana irratti agarsiifni adda addaa  Oromiyaa bal’oo fi guddoo ibsan godinaalee Baalee, Kamisee, Jimmaa, Boranaa,Iluu Abbaa Booraa, Karrayyuu, Wallaggaa, Arsii, Gujii, Harargee fi Shawaa keessaa akka dhiyaatan hubatameera.

Galmi kun hawwata Tuursiitootaa ta’uurra darbee faayidaawwaan gara garaa akka kennu abdatama.

 

 

This slideshow requires JavaScript.


 


 

 

Advertisements