(Oromedia, 28 Caamsaa 2015) Boordiin Filannoo Itoophiyaa qaphxii Filannoo Waliigalaa  kan yeroo  beeksise.

indexBoordichi akka ibsetti, gabaasa haga ammaatti argate irraa  Naannoo Tigraayii qaphxiiwwan teessoo isa qaqqabe 31 keessaa Adda Bilisa Baasaan Uummata Tigraay teessoo 31, Naannoo Amaaraatii qaphxiiwwan teessoo 107 isa qaqqabe – teessoo 170’n Warraaqsa Dimookraasummaa Saba Amaaraa, Naannoo Oromiyaarraa qaphxiiwwan teessoo 150 boordicha qaqqabe – teessoo 150’n Dhaabbata Dimookraatawaa Uummata Oromoo, Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa qaphxiiwwan teessoo 16 isa qaqqaban Paartii Dimookraatawaa Somaalee Itiyoophiyaa, Naannoo Beenishaangul Gumuzii qaphxiiwwan teessoowwan 7 isa qaqqabe – 7’nuu Paartii Dimookraatawaa Beenishaangul Gumuz argataniiru.

Qaphxiiwwan 95 Naannoo Kibbaatii boordicha qaqqaban teessoowwan 95’anuu Warraaqsi Dimokraasummaa Uummattoota Kibbaa, Naannoo Gaambeellaatii teessoowwan sadanuu Paartiin Dimookraatawaa Uummata Gaambeellaa, Naannoo Harariitii Liigiin Biyyaalessaa Hararii teessoo lama keessaa tokkoonsaa wayita argatu tokko Dhaabbati Dimookraatawaa Uummata Oromoo, akkasumas teessoo lamaan Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa keessa tokko Dhaabbanni Dimookraatawaa Uummata Oromoo isa hafe ammoo Paartiin Dimookraatawaa Uummata Somaalee argataniiru.

Finfinnee irratti ammoo Addi Dimookraatawaa Warraaqsa Ummattoota Itiyoophiyaa teessoowwan 23 keessaa 23’nuu muátee akak jiru boordichi beeksisee jira.

Akka seera Itoophiyaatti mootummaa hundeessuuf paartiin siyaasaa sagalee 274 argachuu qaba. Haga ammaatti gabaasa boordii filannoo irraa argameen IHADIG (ADWUI) sagalee 408 argatee jira!!

Paartiin Tokkummaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaa (Madrak) garuu qaphxii Filannoo Biyyaalessaa Waliigalaa 5ffaa – dilbata darbe geggeeffamee – akka hinfudhanne ibsee jira.

Hoggantoonni olaanoo paartichaa kennaniin akka beeksisanitti, adeemsa filannuchaarratti rakkooleen waan turaniif paartichi qaphxicha hinfudhatu.

Madrak rakkoolee wayita filannuchaa mudataaniiru jedhuuf Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itiyoophiyaa garuu deebii kenne hin qabu.

 

Advertisements