(Oromedia, 30 Waxabajjii 2015) Sabboontoti Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii wagoota turban darbaniif manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti gidirfamaa bahan sagal hidhaa waggaa torbaa booda hiikaman.

OromoPersecution2010_2 (1)Raadiyoon Sagalee Oromoo (OVR) akka gabaasetti, hidhamtooti siyaasaa Oromoo salgan kunneen bara 2008 keessa sababa Oromummaa isaaniitiin yakkamaniii hidhaatti kanneen guuraman turan.

Akka odeessa nu gaheetti, sabboontoti hiikaman kunneen kanneen galmee Tasfahuun Camadaa faáa jalatti himatamnii turanii murtiin dabaa irratti darbee ture taúun beekameera.

Kanneen yeroo  amma hiikaman saglan,

  1. Ob Isheetuu Kitil
  2. Ob Kabbadaa Booranaa
  3. Ob Baqqalaa Nagarii
  4. Ad Aragaash Yaadataa
  5. Ob Waabee Hajii
  6. Roobaa GAddafaa
  7. Baayísaa Huseen
  8. Olaanii JAbeessaa
  9. Hayiluu Dalasaa ti.

This slideshow requires JavaScript.

Hidhamtoota kunneen waliin hiikamuun kan irra ture Dajanee Dhaabaa garuu haga yoonaatti mana hidhaa Zuwaay irraa akka hiikamne beekameera. Hidhamaan murtiin umurii guutuu irratti darbe  Masfin Abbabaa Abdiisaas hidhaa hidhaa umurii guutuu  baatee gidiraa argaa jira.

Akka yaadatamu, Tasfahuun Camadaa wagga tokko dura mana hidhaa keessatti ajjeefamuun isaa kan beekmuudha.

Lalisee Wadaajoo manni murtii waliigalaa bilisa wana gadhiiseef dursitee baate.

Ob Baqqalaa Jiraataa fi Ob Kabbadaa Booranaa immoo otuu wabiin jiranii murtiin dura biyyaa waan bahaniif bakka hin jirretti murtiin itti dabrbee jira.

Advertisements