(Oromedia, 27 Hagayya 2015) Yaa’iin 12ffaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Obbo Abbaay Walduu dura- taa’aa addichaa godhee filate.

Oduun galgala kana Maqalee irraa nu gahe akak addeessetti, yaa’iin Yaa’iin 12ffaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Sanbat-duraa darbee jalqabee Magaalaa Maqaleetti geggeeffamaa kan ture guyyaa qabameefii ol adeemsifame.

Yaa’iin 12ffaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Obbo Abbaay Walduu dura- taa’aa dhaabbatichaa godhee filate

Yaa’iin idilee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay 12ffaa kun guyyaa har’aa Obbo Abbaay Walduu dura-taa’aa addichaa gochuun filateera.
Akkasumas, Doktar Dabratsihoon Gabramikaa’eliin ammoo Itti-aanaa addichaa gochuun filateera.
Kana malees, yaa’ichi miseensota hoji-raawwachiiftuu dhaabbatichaa fi ADWUI filatee jira.
Haaluma kanaan:

1. Obbo Abbaay Walduu
2. Doktar Dabratsihoon Gabramikaa’el
3. Doktar Teedroos Adhaanom
4. Aadde Azeeb Masfin
5. Aadde Alam Gabrawaahid
6. Obbo Geetaachoo Asaffaa
7. Doktar Addisaalam Baallemaa
8. Aadde Fatlawarq Gabra’igizihaabiheer Miseensota Koree Hoji-raawwachiiftuu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayii fi   ADWUI akka ta’aniif filachuu isaa oduun nu gahe kun hubachiiseera.

Advertisements