(Oromedia, 9 Sadaasa 2015) ABOn waamicha qabsoo diddaa garbummaa dargaggoota Oromoof dabarse; FDG jabaatee akka itti fufu huabchiise.

asxaa_oromoABOn FDG waggaa 10f barana yaadatamu sababeefafchuun ibsa Sadaasa 8 bara 2015 baaseen, ‘haala siyaasaa Impaayera Itoophiyaa bososee kufaa jiru kana xumura itti gochuuf,” dargaggooti Oromoo qabsoon yeroo ammaa finiinee jiru roga hundaan akka jabeessan hubachiiseera.

Ibsi ABO kun akka hubachiisetti, Kaayyoon Fincilli Diddaa Garbummaa (FDG) yeroo ammaa finiinaa jiru,  qabsoon diddaa gabrummaa baroota dheeraaf Ummatni Oromoo gaggeessaa ture bifa caalaatti qindaawaa fi waalta’aa taheen guutuu Oromiyaa keessatti wal qabatee akka diriiru gochuudha.

Kaayyoon FDG, kana malees,  Warraaqsi mirga abbaa-biyyummaa ofii falmachuu Oromiyaa guutuutti waaltominaan akka gaggeeffamuuf  Sadaasa 9 bara 2005 bifa haarawaan labsamuu isaa ABOn eeree jira.

“Sadaasa 9, bara 2005 irraa eegalee Sabni Oromoo, addatti ammoo dargaggootnii fi barattootni Oromoo, goleelee Oromiyaa hunda keessatti, keessattuu, manneen barnootaa Sadarkaa ol’aanoo fi Sadarkaa lammaffaa keessaa mirga dimokiraasii, mirga abbaa-biyyummaa fi bilisummaa Ummata isaanii falmachuuf hiriira nagayaa bahuu fi bifa adda addaatiin sochii wal irraa hin citnee fi itti fufiinsa qabu gaggeessuudhaan wareegama ol’aanaa baasanii sirna bittaa alagaa kan Wayyaanee/EPRDF mormuudhaan gaaffii Oromoo addunyaatti mul’isan,” jedhee jira ibsi ABO.

Akka ibsi kun addeessetti, “erga Sadaasa 9, bara 2005 dargaggootni Oromoo FDG bifa caalaatti qindaaween gurmaawanii jalqabanii as bara irraa baratti Fincilli Diddaa Gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti finiinaa jira,”.

Yeroo ammaa kanatti sirni bulchiinsa Wayyaanee/EPRDF qabeenya ummataa saamuutti jiraachuu kan yaadachiise ABOn,  mootummichi Oromoo lafa isaa irraa buqqisee dachii Oromiyaa gurguruudhaan gochaan sanyi-duguuginsaa (Genocide) saba Oromoo irraan gahaa jiraachuu addeessee jira.

Haataúutii, akka ABOn ibsetti,  roorroon bifa hundaa kun falmaa bilisummaa bifa gara garaatiin ummati Oromoo gaggeessaa jiru daran jabaatee akka finiinuuf kan xiiqessuu dha.

Guutummaa Ibsa ABO kana asii dubbisaa Sadaasa 9 2015 Ibsa ABO FDG

Advertisements