(Oromedia, Melbourne, 04 Mudde 2015) Fincilli Diddaa Garbummaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa deemaa yaadaa fi qalbii namoota hedduu hawwachaa jira.

Haataúutii, fincilli kun maaliif adeemsifama? Kaayyoon fincila kanaa hoo maal? Fincilicha hoo eenyu gaggeessaa jira?

Gaaffileen akkasii deebii akka argataniif, Raadiyoon Sagalee Oromoo Qindeessaa Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Giddu Galaa, Falmataa Lammii, waliin Gaaffii fi Deebii Addaa godhee jira.

Kun Kutaa tokkoffaa gaaffii fi deebii sanaa ti.

Itti dhiyaadhaa!!

Kutaan lammaffaa gaaffii fi deebichaa immoo kan armaan gadii ti.

 

Advertisements