FOR BETTER OROMIA

Aadaa fi Amantiin Oromoo akkamiin miidhame?

Qees Bantii Ujuluu waa’ee amantii irratti maal jedhu? Maqaa amantii alagaatiin, aadaa fi amantiin Oromoo akka baduuf dhiibbaa akkamiitu irra gahe? Ergaa Youtbe kana keessaa daaw’achuu fi caqasuun dhaamsa dabarsu qaba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: